Czinka Panna Roma Kulturális Egyesület SAJTÓKÖZLEMÉNY

Czinka Panna Roma Kulturális Egyesület SAJTÓKÖZLEMÉNY

2018.03.02.

Czinka Panna Roma Kulturális Egyesület

SAJTÓKÖZLEMÉNY

ELINDULT A CZINKA PANNA ROMA KULTURÁLIS EGYESÜLET A SOKSZÍNŰ TÁRSADALOMÉRT – CZINKA PANNA HAGYOMÁNYŐRZŐ KLUBOK LÉTEHOZÁSA CÍMŰ PROJEKT

A Czinka Panna Roma Kulturális Egyesület 2018 márciusában egy olyan Európai Uniós projekt (EFOP-1.3.4-16-2017-00001) megvalósításába kezdett, melynek elsődleges célkitűzése a roma kultúra megismertetése által a romák elfogadottságának növelése, az előítéletek csökkentése a Győri a Téti és a Pápai járás egyes településein (Tét, Gyömöre, Győrszemere, Szerecseny, Koroncó, Csót, Lovászpatona, Pápateszér, Vanyola) megvalósuló kulturális programok megvalósítása által. A programra elnyert támogatás 50.000.000 Ft.

A projekt célcsoportja a megvalósítás helyszínén élő lakosság, nemzetiségiek, romák és nem romák, felnőttek és gyermekek egyaránt. Kiemelt célcsoportja a gyerekek, fiatalok, azok a szakemberek (pedagógusok, szociális munkások, kulturális szakemberek, civilek), akik romákkal, romákért dolgoznak, valamint azok a hátrányos helyzetű emberek, akiknek korlátozottak a hozzáférési lehetőségei a kulturális javakhoz, eseményekhez, termékekhez.
2018. március 1-től 2021. február 28-ig tartó projekt keretében megvalósuló tevékenységekkel a roma kultúra és hagyomány bemutatása a cél. A projekt 36 hónapos ideje alatt heti rendszerességgel hagyományőrző klubok, 24 alkalommal kiállítás, továbbá 36 alkalommal tematikus klubfoglalkozás valósul meg. Évente egy alkalommal történeti konfer

enciával egybekötött emléknap kerül megrendezésre a Roma Holokauszt Emléknap kapcsán. A projekt további programeleme a romákkal foglalkozó szakemberek számára évente egyszer három napos bentlakásos workshop-szerű tudásmegosztás megszervezése. Egy, a roma nemzetiségi hagyományok őrzését, megismertetését célzó weboldal létrehozásával pedig a szélesebb nyilvánosság megszólítása és tájékoztatása is megvalósul.

A projekt megvalósítása eredményeképpen hosszútávon azt várható, hogy egymás megismerése által csökkennek az előítéletek, valamint a romákkal foglalkozó szakembereknek szóló tudásmegosztás segítségével a szolgáltatásokhoz való hozzáférést, az azzal kapcsolatos esélyegyenlőség megteremtését is elősegíthető. Előnye a projektnek az emberközpontúság, az, hogy az egyes tevékenységek tervezésénél prioritást élvezett a közös élmény megszerzése a roma és nem roma lakosság körében. Ezek eredményeképp megindulhat egy olyan társadalmi kohéziós folyamat, amely minimum 100 éve várat magára. Az ilyen „szekunder” hatással operáló programok lendíthetik előre a roma integráció folyamatát.

A projektről bővebb információ a www.czinkapanna.hu honlapon lesz elérhető.