SAJTÓKÖZLEMÉNY

2021. augusztus 30. Czinka Panna Roma Kulturális Egyesület

SAJTÓKÖZLEMÉNY

ZÁRULT A CZINKA PANNA ROMA KULTURÁLIS EGYESÜLET A SOKSZÍNŰ TÁRSADALOMÉRT – CZINKA PANNA HAGYOMÁNYŐRZŐ KLUBOK LÉTREHOZÁSA CÍMŰ PROJEKT

A Czinka Panna Roma Kulturális Egyesület 2018. márciusában egy olyan Európai Uniós projekt (EFOP-1.3.4-16-2017-00001) megvalósításába kezdett, melynek elsődleges célkitűzése a roma kultúra megismertetése által a romák elfogadottságának növelése, az előítéletek csökkentése a Győri, a Téti és a Pápai járás egyes településein (Tét, Gyömöre, Győrszemere, Szerecseny, Koroncó, Csót, Lovászpatona, Pápateszér, Vanyola) megvalósuló kulturális programok megvalósítása által. A programra elnyert támogatás 50 millió Ft.

A projekt célcsoportjai a megvalósítás helyszínén élő lakosság, nemzetiségiek, romák és nem romák, felnőttek és gyermekek egyaránt voltak. Kiemelt célcsoportja a gyerekek, fiatalok, azok a szakemberek (pedagógusok, szociális munkások, kulturális szakemberek, civilek), akik romákkal, romákért dolgoznak, valamint azok a hátrányos helyzetű emberek, akiknek korlátozottak a hozzáférési lehetőségei a kulturális javakhoz, eseményekhez, termékekhez.

2018. március 1-től 2021. augusztus 30-ig tartó projekt keretében megvalósuló tevékenységekkel a roma kultúra és hagyomány bemutatása volt a cél. A projekt 42 hónapos ideje alatt heti rendszerességgel Hagyományőrző klubok, 24 alkalommal kiállítás, továbbá 36 alkalommal tematikus klubfoglalkozás valósult meg. Évente egy alkalommal történeti konferenciával egybekötött Roma Holokauszt Emléknap került megrendezésre. A projekt további programeleme a romákkal foglalkozó szakemberek számára évente egyszer három napos bentlakásos workshop-szerű tudásmegosztás megszervezése volt. Egy, a roma nemzetiségi hagyományok őrzését, megismertetését célzó weboldal létrehozásával pedig a szélesebb nyilvánosság megszólítása és tájékoztatása is megvalósult.

A projekt megvalósításának eredményeképpen hosszútávon az várható, hogy egymás megismerése által csökkennek az előítéletek, valamint a romákkal foglalkozó szakembereknek szóló tudásmegosztás segítségével a szolgáltatásokhoz való hozzáférés, az azzal kapcsolatos esélyegyenlőség megteremtése is elősegíthető. Előnye volt a projektnek az emberközpontúság, az, hogy az egyes tevékenységek megvalósításánál prioritást élvezett a közös élmény megszerzése a roma és nem roma lakosság körében. Ezek eredményeképpen megindulhat egy olyan társadalmi kohéziós folyamat, amely minimum 100 éve várat magára. Az ilyen „szekunder” hatással operáló programok lendíthetik előre a roma integráció folyamatát. A projektről bővebb információ a www.czinkapanna.hu honlapon érhető el.